STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
GWD W ZAWIERCIU

Zakończyły się prace ramach Grup Wymiany Doświadczeń. Ostatnie – piąte spotkania – które były podsumowaniem dotychczasowych prac oraz prezentacją wniosków dla powiatu zawierciańskiego - odbyły się 27 listopada w Zawierciu. Tak jak zawsze spotkania odbywały odrębnie dla każdej z grup tematycznych: oświata, zdrowie i transport z drogami, ale tym razem były jednodniowe, gdyż w założeniu mieli w nich uczestniczyć także przedstawiciele nowych, wybranych rad gminnych i rady powiatu, którzy mieli zapoznać się z rekomendacjami GWD dotyczącymi idei współpracy na obszarze funkcjonalnym.

Na spotkaniach omawiano m.in. zdiagnozowane problemy i bariery we współpracy w dziedzinie transportu/oświaty/zdrowia na obszarze funkcjonalnym wraz z prezentacją wniosków, rekomendacje płynące z GWD dla poszczególnych partnerów w projekcie oraz rekomendacje o charakterze uniwersalnym płynące z pracy w ramach projektu dla obszarów funkcjonalnych.

Ponadto w trakcie GWD poświęconych transportowi omówiono zależności i powiązania pomiędzy JST w zakresie transportu na obszarze funkcjonalnym oraz zaprezentowane zostały wyniki badań ruchu wykonane dla powiatu zawierciańskiego i omówione wnioski z nich płynące.

Spotkania rozpoczynały się o godz. 9.00. Miejscem spotkania był Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im Adama Mickiewicza przy ul. Piastowskiej 1.

MOK w Zawierciu

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014

Galeria zdjęć