STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WARSZTATY SAS

W dniach 21 i 22 X w Gorlicach i 23 i 24 X w Zawierciu, równolegle z warsztatami dotyczącymi platformy do konsultacji społecznych, odbywały się warsztaty poświęcone korzystaniu z Systemu Analiz Samorządowych. Zgromadzone tam dane i umiejętność posługiwania się nimi pozwalają łatwiej aktualizować strategie rozwoju i plany operacyjne do strategii, przyjmować wskaźniki rezultatu i odziaływania do projektów unijnych oraz porównywać swoją sytuację w wielu wymiarach do sytuacji do gmin sąsiednich (z terenu powiatu), do grupy podobnych gmin na terenie Polski, do gmin w województwie, itp. Często nawet nie wiemy, jak wiele ciekawych danych o naszej gminie/powiecie kryje się w zasobach statystyki publicznej. Jeszcze więcej możliwości porównań istnieje kiedy wkładamy dodatkowe dane o naszej gminie / powiecie do systemu SAS, których nie ma w systemie statystyki publicznej. Zajęcia warsztatowe były rekomendowane dla sekretarzy gmin i powiatu oraz osób zajmujących się planowaniem strategicznym. Warto dodać, że w ramach projektu „Kompetentny urząd…” zostaną uzupełnione w bazie SAS dane i wskaźniki dotyczące 12 samorządów – beneficjentów, które otrzymają także raporty z analizy przeprowadzonej w 3 wymiarach: konkurencyjności - potencjału rozwoju, skutków zmian demograficznych dla zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi, podaży siły roboczej oraz wydatków i dochodów budżetu gmin oraz zdolności finansowania programu rozwoju w kolejnych latach.Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014