STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCHW dniach 21 i 22 X w Gorlicach i 23 i 24 X w Zawierciu, równolegle z warsztatami dotyczącymi Systemu Analiz Samorządowych, odbywały się warsztaty poświęcone zaprezentowaniu i korzystaniu z jednego z produktów projektu - platformy do konsultacji społecznych. Każda z jednostek samorządu terytorialnego uczestnicząca w projekcie otrzyma do wykorzystania informatyczną platformę do konsultacji społecznych przystosowaną do indywidualnych potrzeb. Można za jej pośrednictwem zapytać mieszkańców nie tylko o opinię w kwestii, która ważna jest z punktu widzenia władz lokalnych czy administracji, ale też mieszkańcy sami mogą inicjować tematy do dyskusji. Konsultacje społeczne stanowią istotny element budowania zaufania społecznego, legitymizacji działań administracji lokalnej, poprawy efektywności rządzenia. Najwięcej problemów sprawia zazwyczaj pasywna postawa znacznej części społeczności oraz zaangażowanie aktywnych i zazwyczaj niewielkich grup obywateli.

Rozwiązaniem jest odejście od pasywnych mechanizmów partycypacji obywateli na rzecz aktywnego zbierania reprezentatywnych informacji i poszerzenia forum dialogu o osoby dotychczas słabo zaangażowane w życie lokalne. Takim sposobem jest stworzenie internetowej platformy konsultacji społecznych opartej na module tworzenia, wysyłania, zbierania i - automatycznej - analizie ankiet, za pomocą których mieszkańcy wypowiadają się w kwestiach ważnych dla wspólnoty samorządowej.

Według danych GUS w 2011 r. 66% gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu. Oznacza to, że liczba osób, do których można dotrzeć drogą internetową jest wystarczająca, by uzyskać wiarygodne i reprezentatywne dane na tematy podlegające konsultacjom społecznym. Ze względu na przepisy prawa nie da się całkowicie wyeliminować klasycznej formy konsultacji społecznej, ale można przenieść jej akcent do sfery internetowej, która jest tańsza, bardziej aktywna i coraz bardziej popularna. Pozwoli to na zaoszczędzenie środków oraz czasu, a mając podbudowę w postaci opinii zebranych kanałem internetowym, można rzadziej organizować konsultacje w formie spotkań (lub planować mniej spotkań w ramach jednej konsultacji). Dane internetowe pozwalają również na lepsze przygotowanie urzędników do dyskusji, można dosyć dokładnie zidentyfikować nastroje społeczne a także, jeszcze przed dyskusją, poznać argumenty wysuwane za i przeciw inicjatywie poddanej pod konsultację.

Wdrażane w ramach projektu Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych narzędzie będzie dostępne w gminach uczestniczących w projekcie już w najbliższych dniach.

Zajęcia warsztatowe, które prowadził Kamil Sułek, reprezentujący firmę nFinity.pl sp. z o.o. były rekomendowane dla sekretarzy gmin i powiatu oraz dla informatyków.

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014