STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Dobiega końca praca Grup Wymiany Doświadczeń w ramach projektu Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych. To dobry czas na prezentację pierwszych wniosków oraz podsumowanie modelowych praktyk wypracowanych w ramach projektu, a także identyfikację możliwych pól współpracy na obszarach funkcjonalnych.


Miejscem dyskusji był Zespół Pałacowo-Parkowy w Śmiłowicach (w Gminie Nowe Brzesko), w którym odbyła się dwudniowa konferencja w dniach 23-24 września (wtorek-środa).

Podczas spotkania – poza prezentacją pierwszych efektów projektu – położono akcent na zagadnienia wzajemnej komunikacji pomiędzy samorządami na obszarze funkcjonalnym, a także komunikacji wewnątrz JST, jako warunku dobrej współpracy międzysektorowej.

O konieczności budowania pól współpracy dla osiągania długoterminowych celów, o przechodzeniu od rywalizacji do kooperacji pomiędzy samorządami, o narzędziach budowania tej współpracy, także w wymiarze psychologii społecznej mówił pierwszego dnia dr hab. Jerzy Rosiński pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też trener i konsultant zarządzania z 17. letnim doświadczeniem.

Drugiego dnia skupimy się na narzędziach nowoczesnej komunikacji, cyfryzacji samorządów i możliwości jakie ona daje w budowaniu spójnego przekazu. To szczególnie ważne elementy w konsultacjach społecznych, tak ważnych przy realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz upowszechnianiu informacji o tych przedsięwzięciach. Osobą prowadząca drugiego dnia był dr Samuel Nowak, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy!

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014