STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

SAS jest to oprogramowanie służące przedstawicielom miast, gmin i powiatów, jako baza wiedzy o uwarunkowaniach i wynikach realizacji swych zadań. SAS uzupełnia statystykę publiczną poprzez:

  • zebranie i opracowanie nowych danych;
  • możliwość samodzielnej analizy danych przez każde miasto (gminę, powiat);
  • prezentację corocznych raportów podsumowujących stan i tendencję zmian w każdej z badanych dziedzin / problemów.

System Analiz Samorządowych został wypracowany przez Związek Miast Polskich, ale od r. 2008 w jego rozwój włącza się Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP, dzięki finansowej pomocy ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Począwszy od roku 2009 oprogramowanie na stronie internetowej ZMP obsługuje wszystkie kategorie gmin i powiatów.

SAS można zdefiniować jako system monitoringu usług publicznych, budowany głównie na podstawie danych, pozyskiwanych z Banku Danych Lokalnych GUS, Systemu Informacji Oświatowej MEN, Ministerstwa Finansów a także dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST), które uzupełniają przygotowane dla nich ankiety elektroniczne dostępne w systemie.

W ramach projektu „Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych”:


Strona Systemu Analiz Samorządowych: www.sas24.org

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014