STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJA KOŃCZĄCA

W dniach 11-12 grudnia w Krakowie odbyła się konferencja kończąca projekt Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych”.

Konferencję otworzył Marek Wójcik - wieloletni działacz Związku Powiatów Polskich, zaś od grudnia br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Honorowymi gośćmi konferencji byli m.in. – posłowie na sejm RP Józef Lassota i Jerzy Fedorowicz oraz Tadeusz Matusz zastępca prezydenta Miasta Krakowa. Na konferencję przybyli licznie przedstawiciele gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili przygotowanie konferencji, a szczególnie dobór zaproszonych Prelegentów, wśród których byli:

  • Dr Jerzy Kwieciński – b. wiceminister rozwoju regionalnego w latach 2005-2008 i główny negocjator z Komisją Europejską. Obecnie prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i przedsiębiorca
  • Dr Jaroslaw Flis - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu, prasy codziennej i tygodników opinii.
  • Dr Micha Kudłacz z katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizujący się m.in. w procesach metropolizacji i globalizacji, rozwoju regionalnego i rozwoju wielkich metropolii.

Motywem przewodnim konferencji zamykającej i podsumowującej projekt było zrekapitulowanie kwestii, które legły u podstaw tworzenia tego projektu kilkanaście miesięcy temu. Stąd też tematyka konferencji kończącej projekt skupiała się na praktycznym wymiarze koniecznej współpracy JST zarówno wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych (Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju czy wytycznych nowego okresu programowania), jak i wewnętrznych (kurczących się zasobów i nowych wyzwań z tym związanych). Chcieliśmy pokazać wymierne korzyści płynące ze współpracy przekraczającej granice gmin w zakresie zarządzania usługami publicznymi oraz dostarczyć praktycznych narzędzi służących budowaniu partnerstw samorządowych.

W załączeniu materiały konferencyjne.

Materiały (Pobierz)

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014

Galeria zdjęć