STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
Informacja

Zamówienie na „Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie transportu oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu” w ramach realizacji Projektu „Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych”.

Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 3 500 zł brutto,
a nie przekraczających wartości 30 tys. euro, określonych w załączniku 1 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej - Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zamawiający: Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie Plac Defilad 1 00-901 Warszawa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego Or.A.0722/7/14

Uzasadnienie: Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postepowania z tego powodu, że w odpowiedzi na zapytanie nie złożono żadnej oferty (warunek przewidziany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014