STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
4-5 lutego 2014 ROKU

W dniach 4-5 lutego odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych".
Dwudniowe spotkanie włodarzy gmin i powiatów oraz kluczowych pracowników samorządowych, w obszarach objętych projektem, było okazją do zapoznania się z wyzwaniami, jakie stawia nowy paradygmat Europejskiej Polityki Spójności
na lata 2014-2020 przed polskimi samorządami, w szczególności w zakresie zarządzania usługami publicznymi
w zakresie zdrowia, oświaty i transportu.
Po kilku wykładach wprowadzających dotyczących m.in. regionalnych polityk w trzech ww. zakresach w nowym okresie programowania, a także eksperckich diagnozach problemów i potrzeb dotyczących podejmowania współpracy
w zakresie zarządzania na obszarach przekraczających granice jednej gminy, a także roli partnerstwa w zarzadzaniu drogami, zdrowiem i oświatą, przyszedł czas na dyskusje samorządowców z obu województw i dzielenie się zarówno swoimi problemami, jak i sprawdzonymi rozwiązaniami, które pozwalają usprawniać procesy zarządzania w trzech opisywanych wcześniej obszarach usług publicznych.
To właśnie ten aspekt – wzajemnego uczenia się, ale także poszukiwania wspólnych sposobów rozwiązywania problemów oraz łączenia wysiłków w celu poprawy jakości świadczonych usług publicznych w samorządach będzie kluczowym elementem tego projektu. Zaś zwieńczeniem tych działań będzie wypracowanie wspólnego modelu formalno-organizacyjnego usprawniania świadczenia usług publicznych w każdej z trzech dziedzin, a także dla każdego z powiatów opracowanie zintegrowanych planów (strategie, polityki) w obszarze zdrowia, oświaty i transportu. Z kolei w trakcie trwania całego projektu wykorzystywana i testowana będzie elektroniczna platforma do przeprowadzania konsultacji społecznych, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy obu powiatów na bieżąco mogli śledzić i komentować postęp prac
nad opracowaniem wspólnych polityk.

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014

Galeria zdjęć