STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
GORLICE / ZAWIERCIE Październik 2014
Warsztaty strategiczne

W dniach 22 X w Gorlicach oraz 22 X Zawierciu odbyły się warsztaty, na których zaprezentowano modele formalno-organizacyjne usprawnienia świadczenia usług publicznych.

GORLICE / ZAWIERCIE Październik 2014
Warsztaty SAS

W dniach 21 - 22 X w Gorlicach oraz 23 - 24 X Zawierciu odbyły się warsztaty dotyczące Systemu Analiz Społecznych

GORLICE / ZAWIERCIE Październik 2014
Warsztaty z Konsultacji Społecznych

W dniach 21 - 22 X w Gorlicach oraz 23 - 24 X Zawierciu odbyły się warsztaty dotyczące Konsultacji Społecznych

ŚMIŁOWICE Wrzesień 2014
Konferencja podsumowująca

W dniach 23-24 września odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową pracę Grup Wymiany Doświadczeń w ramach projektu "Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych"

OBSZAR FUNKCJONALNY Do listopada 2014
Praca nad opracowaniem modeli formalno-organizacyjnych

Trwają prace nad opracowaniem modeli formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinach transportu, oświaty i zdrowia na obszarach funkcjonalnych.

RACŁAWICE Wrzesień 2014
Spotkania Grup Wymiany Doświadczeń

11-12 września - GWD Tansport, GWD Oświata, GWD Zdrowie

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na „Informatyczną platformę konsultacji społecznych”

W załączniku informujemy o wynikach zapytania ofertowego na „Informatyczną platformę konsultacji społecznych” Or.A.0722/4/14.

Powtórne zapytanie ofertowe

W ramach naszego projektu Związek Powiatów Polskich ogłosił powtórne zapytanie ofertowe na:

  1. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie transportu oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu
  2. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu
  3. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie zdrowia oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu.

Wyniki zamówienia ofertowego

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na „Opracowanie informatycznego systemu analiz usług powiatowych sektora ochrony zdrowia na potrzeby systemu analiz samorządowych oraz wdrożenie narzędzia w jednostkach samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie”

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ „Informatyczna platforma konsultacji społecznych” Or.A.0722/4/14

Zamówienie ofertowe

W ramach naszego projektu Związek Powiatów Polskich ogłosił zapytanie ofertowe na „Opracowanie informatycznego systemu analiz usług powiatowych sektora ochrony zdrowia na potrzeby systemu analiz samorządowych oraz wdrożenie narzędzia w jednostkach samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie”

Zamówienie ofertowe

W ramach naszego projektu Związek Powiatów Polskich ogłosił zapytanie ofertowe na:

  1. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie transportu oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu
  2. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu
  3. Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawnienia usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziedzinie zdrowia oraz konsultacje w zakresie opracowania zintegrowanych planów wdrożenia modelu.

Zamówienie ofertowe

W ramach naszego projektu Związek Powiatów Polskich ogłosił zapytanie ofertowe na „Opracowanie informatycznego systemu analiz usług powiatowych sektora ochrony zdrowia na potrzeby systemu analiz samorządowych oraz wdrożenie narzędzia w jednostkach samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie”

Prace nad materiałami filmowymi

Realizacja 12 filmów podsumowujących Projekt

BOBOWA Czerwiec 2014
Spotkania Grup Wymiany Doświadczeń

9 czerwca - GWD Transport, GWD Zdrowie, GWD Oświata

10 czerwca - GWD Transport, GWD Zdrowie, GWD Oświata

ZAWIERCIE Maj 2014
Spotkania Grup Wymiany Doświadczeń

14 maja - spotkania wspólne

15 maja - GWD Transport, GWD Zdrowie, GWD Oświata

ZAWIERCIE Kwiecień 2014
Spotkania Grup Wymiany Doświadczeń

9 kwietnia - GWD Transport

10 kwietnia - GWD Zdrowie

11 kwietnia - GWD Oświata

ROPA Kwiecień 2014
Spotkania Grup Wymiany Doświadczeń

2 kwietnia - GWD Transport

3 kwietnia - GWD Zdrowie

4 kwietnia - GWD Oświata

KRAKÓW Luty 2014 2014
KONFERENCJA INAUGURACYJNA

4-5 luty 2014

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY STRATEGICZNE

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014