STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
GWD ZAWIERCIE MAJ 2014
9 - 10 Czerwca 2014 TRANSPORT

Prowadzący: Jan Friedberg
Ekspert wspomagający: mec. Sławomir Podgórski

 • Aspekty prawne współdziałania jednostek samorządu powiatu i gmin - możliwości i ograniczenia zawierania umów
  i porozumień oraz tworzenia wspólnych pomiotów dla zarządzania transportem
 • Warunki skutecznego zawierania porozumień i innych form współpracy dla zarządzania transportem w obszarze funkcjonalnym powiatu

 • Formy instytucjonalne, organizacyjne współdziałania jednostek samorządu powiatu i gmin - możliwości ograniczenia i rekomendowane rozwiązania praktyczne; związki rozwiązań prawnych, instytucjonalnych
  i organizacyjnych ze strategią działań w ramach współdziałania jednostek samorządu powiatu i gmin


9 - 10 Czerwca 2014 ZDROWIE

Prowadzący: Tomasz Sobalski
Ekspert wspomagający: Teresa Wajand

 • Praktyczne aspekty profilaktyki
 • Wypracowanie zarysu modelu programu profilaktycznego

 • Rola wsparcia, w tym grupy wsparcia, w utrzymaniu zdrowia
 • Dyskusja dot. praktycznych działań umożliwiających spontaniczne tworzenie i utrzymanie istniejących grup wsparcia


9 - 10 Czerwca 2014 OŚWIATA

Prowadzący: Robert Geisler

 • Podsumowanie prezentacji wskaźników oceny stanu oświaty
 • Rola oświaty w rozwoju obszaru – cele główne funkcjonowania oświaty

Kalendarium spotkań

Grudzień 2014
KRAKÓW

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT

Listopad 2014
Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY SAS

Październik 2014
GORLICE / ZAWIERCIE

WARSZTATY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wrzesień 2014
Wrzesień 2014
Czerwiec 2014
Maj 2014
Kwiecień 2014

Galeria zdjęć