• Slide 1

  Obszar tematyczny Projektu

  ZDROWIE

 • Slide 1

  Obszar tematyczny Projektu

  OŚWIATA

 • Obszar tematyczny Projektu

  DROGI

Profesor Name
Profesor Name drogi oswiata zdrowie

Celem projektu jest przygotowanie biorących w nim udział samorządów do integrowania świadczenia usług
dla mieszkańców w sektorach: oświaty, ochrony zdrowia oraz dróg i lokalnego transportu publicznego - na obszarze każdego z powiatów, traktowanych tutaj jako obszar funkcjonalny.

Impulsem do przygotowania projektu było przekonanie, iż w zarządzaniu usługami publicznymi nadchodzi nowa era. Bieżąca współpraca administracji sąsiednich gmin i samorządu powiatowego oraz integrowanie zarządzania usługami publicznymi stają się już nie tyle sposobem zarządzania stosowanym sporadycznie w razie zaistniałej potrzeby, co koniecznością. Takie podejście wymuszane jest ograniczanymi wciąż możliwościami finansowymi samorządów, koniecznością zwiększenia efektywności działań, oraz podnoszenia jakości usług publicznych,
jako sposobu budowania przewagi konkurencyjnej samorządów. Powstają kolejne inicjatywy ustawodawcze
w tym zakresie, a zasada wielopoziomowej współpracy stała się jedną z podstawowych zasad najbliższego okresu polityki spójności, czyli mówiąc krótko - jest jedną z najważniejszych, które rządzić będą dystrybucją pieniędzy w obecnym okresie programowania 2014 -2020.

Aktualności

ZPP_logo
ZPP_logo
ZPP_logo
ZPP_logo
ZPP_logo
ZPP_logo
ZPP_logo